[1]
G. Myśliwiec, „Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań)”, EEiM, t. 32, nr 2, s. 91-107, cze. 2014.