[1]
G. Myśliwiec, „Kompetencje negocjacyjne studentów a styl negocjacji i podatność na manipulację”, EEiM, t. 60, nr 2, wrz. 2021.