[1]
M. Rogala, „HR Biznes Partner – geneza oraz funkcje we współczesnych organizacjach”, EEiM, t. 60, nr 2, wrz. 2021.