[1]
W. Muszyńska, „Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do inicjatyw z zakresu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi”, EEiM, t. 60, nr 2, wrz. 2021.