[1]
M. Andreasik, „Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników”, EEiM, t. 60, nr 2, wrz. 2021.