[1]
T. Pilewicz, „Czego dowiadujemy się z dorobku laureatów Nagrody AntyNobla w kontekście rozwoju ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości?”, EEiM, t. 61, nr 3, grudz. 2021.