Zając‑Pałdyna , U. „Jawność Wynagrodzeń W kontekście Budowania Wizerunku Pracodawcy”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 49, nr 3, wrzesień 2018, s. 203-1, doi:10.5604/01.3001.0012.7413.