Bukowska , Urszula. „Innowacje społeczne W przedsiębiorstwie Jako narzędzie Aktywizacji osób niepełnosprawnych Biernych Zawodowo”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, t. 52, nr 2, czerwiec 2019, s. 11-20, doi:10.5604/01.3001.0013.2340.