Wziątek-Staśko, Anna, i Izabela Michalik. „Specyfika zaangażowania Organizacyjnego pracowników Wiedzy W Instytucjach Edukacyjnych”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, t. 53, nr 3, wrzesień 2019, s. 37-49, doi:10.5604/01.3001.0013.5248.