Wojtczuk-Turek, Agnieszka, i Dariusz Turek. „Executive Psychopaths. Abusive Behaviour of the Management”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, t. 22, nr 4, czerwiec 2011, s. 39-58, doi:10.5604/01.3001.0009.5538.