Myśliwiec , G. „Zawody Czy Kompetencje – Dylemat Konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych Na przykładzie Sektora Opieki Zdrowotnej (raport Z badań)”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 32, nr 2, czerwiec 2014, s. 91-107, doi:10.5604/01.3001.0009.4666.