Hoffmann , K. „Measuring HRM Effectiveness As a Challenge to Contemporary HRM Scientists (HRM Context)”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 33, nr 3, wrzesień 2014, s. 7-24, doi:10.5604/01.3001.0009.4590.