Piotrowski, M. „Ukraińcy Na Rynku Pracy W Polsce – Komplementarni Czy Substytucyjni?”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 35, nr 1, marzec 2015, s. 155-67, doi:10.5604/01.3001.0009.4503.