Danilewicz, D. „The Concept of Well-Being in Organisational Reality”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 56, nr 2, czerwiec 2020, doi:10.33119/EEIM.2020.56.2.