Pietrzak, M. „Compliance - Actual or Misleading Corporate Governance Support”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 58, nr 4, grudzień 2020, doi:10.33119/EEIM.2020.58.3.