Lorkowski, J., i O. Grzegorowska. „Assessment of Time Spent by Doctors on Medical Documentation- Initial Analysis and Preliminary Study”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 58, nr 4, grudzień 2020, doi:10.33119/EEIM.2020.58.4.