Rogozińska-Pawełczyk, A. „Towards Discovering Employee-Worker Interactions - Aspects of Conclusion of Psychological Contract”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 58, nr 4, grudzień 2020, doi:10.33119/EEIM.2020.58.5.