Shkoda, T. „Methodology in the Modern Theory of Human Capital and Strategic Management of Human Capital”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 59, nr 1, marzec 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.59.8.