Redko, O., i O. Moskalenko. „Psychological Strategies in the Process of Pitching New Business Opportunities”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 59, nr 1, marzec 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.59.6.