Dyba, M., i I. Gernego. „Socially Responsible Activity of Global Corporations to Support Human Development in Ukraine”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 59, nr 1, marzec 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.59.2.