Polishchuk, Y., A. Kornyliuk, A. Ivashchenko, Y. Danko, i O. Pasko. „University Impact on Regional Development in the Context of Smart Specialisation”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 59, nr 1, marzec 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.59.3.