Riepina, I., i N. Yakusheva. „Development of Ecosystems of Innovative Entrepreneurship in the Global Dimension”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 59, nr 1, marzec 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.59.7.