Semenets-Orlova, I., i H. Kuzmenko. „Development of Human Potential in the Information Society: Educational Changes and Organisational Development”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 59, nr 1, marzec 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.59.1.