Myśliwiec, G. „Kompetencje Negocjacyjne studentów a Styl Negocjacji I podatność Na Manipulację”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 60, nr 2, wrzesień 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.60.2.