Andreasik, M. „Charakterystyka E-Learningu Jako Instrumentu wspierającego aktywności HR W Adaptowaniu pracowników”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 60, nr 2, wrzesień 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.60.6.