Wasilewski, J., i A. Kostrzewa. „Fake Nauka Jako Ratunek”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 61, nr 3, grudzień 2021, doi:10.33119/EEIM.2021.61.5.