Heidrich, B., K. Németh, S. Németh, i N. Vajdovich. „Harvest Home. On the Social Responsibility Consciousness and Motivations of Family Business Wineries”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 62, nr 4, kwiecień 2022, doi:10.33119/EEIM.2021.62.3.