Steinbiß, K., E. Fröhlich, i J. Sander. „Managing Sustainable Consumption: Shaping the Customer Journey With Focus on Sustainability in the Food Industry”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 62, nr 4, kwiecień 2022, doi:10.33119/EEIM.2021.62.4.