Tóth, T. E. „Analysis of the Twitter Discourse on Sustainability Using Natural Language Processing ”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, T. 62, nr 4, kwiecień 2022, doi:10.33119/EEIM.2021.62.5.