Myśliwiec , Grzegorz. „Zawody Czy Kompetencje – Dylemat Konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych Na przykładzie Sektora Opieki Zdrowotnej (raport Z badań)”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 32, no. 2 (czerwiec 30, 2014): 91-107. Udostępniono październik 16, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1682.