Hoffmann , Kinga. „Measuring HRM Effectiveness As a Challenge to Contemporary HRM Scientists (HRM Context)”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 33, no. 3 (wrzesień 30, 2014): 7-24. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1687.