Lorkowski, Jacek, i Oliwia Grzegorowska. „Assessment of Time Spent by Doctors on Medical Documentation- Initial Analysis and Preliminary Study”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 58, no. 4 (grudzień 1, 2020). Udostępniono czerwiec 22, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2543.