Redko, Oleg, i Oleksandra Moskalenko. „Psychological Strategies in the Process of Pitching New Business Opportunities”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 59, no. 1 (marzec 31, 2021). Udostępniono lipiec 31, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2718.