Dyba, Mykhailo, i Iuliia Gernego. „Socially Responsible Activity of Global Corporations to Support Human Development in Ukraine”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 59, no. 1 (marzec 31, 2021). Udostępniono lipiec 27, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2720.