Semenets-Orlova, Inna, i Hanna Kuzmenko. „Development of Human Potential in the Information Society: Educational Changes and Organisational Development”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 59, no. 1 (marzec 31, 2021). Udostępniono lipiec 31, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2726.