Myśliwiec, Grzegorz. „Kompetencje Negocjacyjne studentów a Styl Negocjacji I podatność Na Manipulację”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 60, no. 2 (wrzesień 6, 2021). Udostępniono wrzesień 21, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2744.