Andreasik, Mariusz. „Charakterystyka E-Learningu Jako Instrumentu wspierającego aktywności HR W Adaptowaniu pracowników”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 60, no. 2 (wrzesień 6, 2021). Udostępniono sierpień 14, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2748.