Steinbiß, Kristina, Elisabeth Fröhlich, i Julia Sander. „Managing Sustainable Consumption: Shaping the Customer Journey With Focus on Sustainability in the Food Industry”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 62, no. 4 (kwiecień 13, 2022). Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2892.