1.
Myśliwiec G. Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań). EEiM [Internet]. 30 czerwiec 2014 [cytowane 16 październik 2021];32(2):91-107. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1682