1.
Lorkowski J, Grzegorowska O. Assessment of Time Spent by Doctors on Medical Documentation- Initial Analysis and Preliminary Study. EEiM [Internet]. 1 grudzień 2020 [cytowane 22 czerwiec 2021];58(4). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2543