Czy nauka ekonomii nadąża za praktyką gospodarczą?

Main Article Content

Roman Sobiecki

Abstrakt

Powtarzające się kryzysy ujawniają niedostatki nie tylko metod zarządzania przedsiębiorstwami i polityki gospodarczej, ale i niedostosowanie teorii ekonomii do realnych procesów zachodzących w gospodarce światowej oraz wymogów wzrostu dobrobytu ogółu. Esej poświęcony jest rozważaniom na temat przyczyn słabości nauk ekonomicznych oraz nowym kierunkom ich rozwoju.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Sobiecki, R. (2017). Czy nauka ekonomii nadąża za praktyką gospodarczą?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 4-5. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7457
Dział
Dział główny

Bibliografia

.