[1]
Woźniak, J. 2019. Efektywność w projektach z sektorów kreatywnych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 52, 3 (wrz. 2019), 65–77. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4791.