[1]
Szymański, W. 2018. Polska wobec wyzwań rozwojowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 47, 2 (cze. 2018), 9–20. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4725.