[1]
Barczak, P. 2018. Mała firma niszowa – próba zdefiniowania. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 47, 2 (cze. 2018), 21–27. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4726.