[1]
Nowicka, K. 2018. Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 47, 2 (cze. 2018), 51–63. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4729.