[1]
Kołodziej, D. 2018. Zarządzanie bezpieczeństwem we Wspólnej Polityce Celnej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 47, 2 (cze. 2018), 90–97. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4733.