[1]
Kotlewski, D. 2018. Niuanse bezpieczeństwa lokalizacyjnego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 47, 2 (cze. 2018), 98–103. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4734.