[1]
Piatkowski, M., Toborowicz, J. i Wolszczak, G. 2017. Jak uczynić polskie MŚP bardziej innowacyjnymi? . Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 45, 4 (grudz. 2017), 22-29. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7454.