[1]
Kowalska, A. 2017. Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 45, 4 (grudz. 2017), 30-41. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7451.