[1]
Sosnowska, A. i Łobejko, S. 2017. Modele zarządzania parkiem naukowo-technologicznym. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 45, 4 (grudz. 2017), 43-54. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7458.